نظر سنجی

1- اطلاع‌رسانی فرایند انجمن از طریق پایگاه اینترنتی به اعضاء انجمن:
2- رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد دبیرخانه انجمن:
3- مشارکت اعضاء در تدوین برنامه استراتژیک وسند راهبردی انجمن:
4- مشارکت اعضاء در محقق ساختن برنامه اجرایی سالانه مصوب در مجمع عمومی:
5- همکاری و مشارکت اعضا قدیمی انجمن در افزایش تعداد اعضای حقیقی وحقوقی (داخلی و خارجی):
6- اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات مجمع عمومی سالیانه به اعضا:
7- اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات هئیت مدیره به اعضا:
8- همکاری و مشارکت اعضاء با کمیته های علمی وتخصص ملی - بین المللی انجمن:
9- مشارکت و نحوه همکاری اعضا در تاثیر محتوای نشریات انجمن:
10- حضور و مشارکت در همکاری اعضا در برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی:
11- اطلاع رسانی جهت حضور اعضاء در کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی درحوزه علم وفناوری که توسط انجمن برگزار میگردد:
12- ایجاد تسهیلات در خصوص دسترسی اعضاء به آرشیو فعالیت انجمن از جمله مجموعه مقالات، مجلات و غیره توسط دبیرخانه انجمن:
13- حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری سخنرانی های علمی، دوره های آموزشی داخلی و خارجی انجمن
14- حضور و مشارکت اعضاء در اجرائی شدن پروژه ها و تحقیقات (پزوهشی، مشاوره‌ای، نظارتی و اجرایی انجمن):
15- حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری و یا اطلاع‌رسانی انجمن در خصوص جلسات مشترک با ارگان‌ها و نهادهای سیاستگزار (مانند قطب‌های علمی، دانشگاه‌ها، سازمان استاندارد و غیره)
16- مشارکت و حضور اعضا در پروژه‌های بین المللی انجمن
17- میزان رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد هئیت مدیره و بازرسین انجمن: